100 jaar in 100 dagen

Op 2 mei 2019 is het 100 jaar geleden dat de Vereniging Nederlandse Protestantenbond, afdeling Wassenaar werd opgericht. Dit 100-jarig bestaan gaan we vieren in een periode van 100 dagen rondom deze datum!

In 100 jaar tijd is de naam van de vereniging verschillende malen gewijzigd. De huidige naam is Vrijzinnigen NPB Wassenaar. Wat al 100 jaar hetzelfde is gebleven, is de plaats van het kerkje aan de Lange Kerkdam 46. Toch zijn er nog steeds Wassenaarders, die geen idee hebben dat er aan de Lange Kerkdam een kerkje staat, laat staan wat daar zoal te beleven is naast diensten op de zondagmorgen.

Vandaar dat in deze 100-dagentijd niet alleen vele activiteiten zullen plaats vinden voor de leden en begunstigers, maar ook voor alle Wassenaarders. Op deze website en in de Wassenaarse Krant zullen we hieraan ruim aandacht schenken.

 

De aftrap vindt plaats in februari met “Soep vooraf” , een luchtig voorgerecht.

Vervolgens is er op zondag 17 maart de officiële Lustrumdienst, waarin het lustrumthema “Vergezichten” centraal zal staan.

Daarna volgt op zaterdag 30 maart een lustrumvoorstelling in de Warenar. Enkele artiesten zijn al bekend gemaakt, maar de inhoud van deze voorstelling houden we nog even geheim. Raadpleeg regelmatig de website en Opgang voor meer informatie.

 

Op 2 mei 2019 zijn we jarig! Bij een verjaardag hoort een cadeau, dat tijdens een receptie in ons kerkgebouw zal worden aangeboden. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Op 17 mei zal er een buitendag zijn. ’s Morgens gaan we varen door Midden- Delfland en ’s middags strijken we neer in Op Hodenpijl in Schipluiden voor lunch en borrel met daar tussenin een cultureel programma. Nadere informatie vindt u t.z.t. op de website en in Opgang.

Met de Pinksterdienst op 9 juni sluiten we de 100 dagen periode af.

Tot zover de geplande lustrumactiviteiten. Overigens zult u ook in het reguliere jaarprogramma activiteiten aantreffen, die op het lustrum betrekking hebben.

 

Zo wordt in het Cybercafé al hard gewerkt aan een fotopresentatie over thema’s uit de afgelopen 100 jaar. En natuurlijk zijn er in onze actieve geloofsgemeenschap nog meerdere initiatieven in ontwikkeling om aandacht te besteden aan ons lustrumthema “Vergezichten”. We hopen het naderende eeuwfeest met velen te vieren!

De Lustrumcommissie