100 jaar in 100 dagen

Op 2 mei 2019 is het 100 jaar geleden dat de Vereniging Nederlandse Protestantenbond, afdeling Wassenaar werd opgericht. Dit 100-jarig bestaan vieren we in een periode van 100 dagen rondom deze datum!

In 100 jaar tijd is de naam van de vereniging verschillende malen gewijzigd. De huidige naam is Vrijzinnigen NPB Wassenaar. Wat al 100 jaar hetzelfde is gebleven, is de plaats van het kerkje aan de Lange Kerkdam 46. Toch zijn er nog steeds Wassenaarders, die geen idee hebben dat er aan de Lange Kerkdam een kerkje staat, laat staan wat daar zoal te beleven is naast diensten op de zondagmorgen.

Vandaar dat in deze 100-dagentijd niet alleen vele activiteiten plaatsvinden voor de leden en begunstigers, maar ook voor alle Wassenaarders. Op deze website en in de Wassenaarse Krant zullen we hieraan ruim aandacht schenken.

Het lustrumprogramma is officieel van start gegaan met de drukbezochte “Soep vooraf”. Onderstaand de overige activiteiten:

Start verkoop lustrumzegels

Datum en tijd                     Activiteit

28 februari, 19.30 uur         ‘Wat is het heden zonder verleden’ filmavond, o.l.v. Bert Steinmetz*

6 maart, 19.30 uur                Presentatie boek: ‘Persoonlijke verhalen op de Golfslag van de Tijd’ door Rietje Knaap

9 maart, 10.30 uur                Lezing met Prof. Dr. L.J. Brinkhorst*

17 maart, 10.30 uur               Lustrumdienst

30 maart, 20.15 uur              Lustrumvoorstelling in de Warenar m.m.v. Barbara de Beaufort, Jan Geurt Gaarlandt, Paul van Vliet en Wolfert Brederode

14 april, 11.45 uur                   Orgelworkshop voor jong en oud

2 mei, 15.00 uur                     Receptie t.g.v. 100 jarig bestaan en aanbieden Lustrumcadeau

17 mei, 10.30 uur                   Buitendag Op Hodenpijl met boottocht en literair concert *

9 juni, 10.30 uur                    Pinksterdienst: Feest voor de Geest, afsluiting Lustrumfestiviteiten

* alleen toegankelijk voor NPB-leden en begunstigers

Wij hopen velen bij deze verschillende activiteiten te mogen begroeten!

De Lustrumcommissie